Wilma servern har blivit uppdaterad och har fått en ny adress.
Den nya adressen är: https://wilma.malax.fi

Du kommer också vidare genom att klicka på Wilma-länken.

Wilma-appen
Nu finns officiella Wilma-appr för Android, iOS, Windows Phone och Windows 8. Appen är gratis och hittas i Google Play, iTunse Store och Windows Store t.ex. genom att skriva in sökordet "starsoft" eller genom knapparna nedanför.

*Wilmas adress är: https://wilma.malax.fi

Appens viktigaste egenskaper: